NOWY ŁAD SKŁADKA ZDROWOTNA do czerwca 2022 r.

NOWY ŁAD SKŁADKA ZDROWOTNA do czerwca 2022 r.

Nowy ład – nowe wyliczenia składki zdrowotnej zaczną obowiązywać od miesiąca lutego 2022r. z małym wyjątkiem.

Na początek przypomnienie tego co wiedzieliśmy jeszcze w zeszłym roku.

Dla przypomnienia :

♦ Rozliczający się na skali podatkowej ( 17%) – 9% od dochodu

♦ Rozliczający się na skali liniowej (19%) – 4,9% od dochodu

Ryczałt ewidencjonowany – jest uzależniona od przychodu i ma trzy progi:

1. dla przychodu do 60 000 – 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia

2. dla przychodu do 300 000 – 9% od przeciętnego wynagrodzenia

3. dla przychodu pow. 300 000 – 9% od 180 % przeciętnego wynagrodzenia

Znana nam już jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku i wynosi ona 6 221,04 zł

Należy również pamiętać iż składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% od minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok czyli 3010 x 9% = 270,90 zł

Zasady wprowadzone przez przepisy Nowego Ładu, dotyczące obliczania składki zdrowotnej są takie same dla każdego bez względu na to czy korzystamy z ulgi na start, składki preferencyjnej, liczonej od dochodu czy pełnego ZUS.

Wszyscy liczą tak samo!!!

Zróbmy małą symulacje, w jakiej wysokości będziemy płacić składkę zdrowotną na przykładach różnych form opodatkowania:

———————————————————-

Ø SKALA PODATKOWA

Rok składkowy trwa od lutego 2022 do 31 stycznia 2023 roku, jak widać nie jest on równy z rokiem kalendarzowym.

Styczeń

obliczamy 4 665,78 x 9% = 419,92
czyli 9% z kwoty 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2022r.

Luty

jeżeli dochód jest niższy niż 3010 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł
ale jeśli postanowimy zarobić więcej np. 5000 zł to zapłacimy 450 zł (5000 x 9%).

Dlaczego?  Bo przekroczyliśmy dochodem kwotę minimalnego wynagrodzenia czyli 3010 zł.

Marzec

No to liczymy, zasada ta sama:

Jeżeli dochód jest niższy niż 3010 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł ale jak więcej zarobimy np. 7500 zł
to zapłacimy 675 zł (7500 x 9%). Dlaczego? Z tego samego powodu co w styczniu, przekroczyliśmy kwotę 3010 zł.

Itd. każdy następny miesiąc  !!! należy pamiętać że do wyliczeń bierzemy pod uwagę dochód samego marca, a nie narastający

—————————————————-

Ø SKALA LINIOWA

Tu również jest przesunięcie do roku kalendarzowego, rok składkowy trwa od lutego 2022 do 31 stycznia 2023 roku.

 

Styczeń

Obliczamy 4 665,78 x 9% = 419,92 czyli 9% z kwoty 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021r.

U liniowców wygląda to trochę inaczej przy kolejnych miesiącach, bo 4,9% liczymy dopiero od dochodu

powyżej 5510 zł.

 

Luty

Gdy dochód jest niższy niż 5 510 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł, ale jeżeli postanowimy zarobić więcej np. 7 500 zł to zapłacimy 367,50 zł ( 7500 x 4,9%)

 

Marzec

! należy pamiętać że do wyliczeń bierzemy pod uwagę dochód samego marca, a nie narastający.

To liczymy, zasada ta sama :

Jeżeli dochód jest niższy niż 5 510 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł, ale jak więcej zarobimy np. 9 000 zł to zapłacimy 441 zł (9000 x 4,9%)

Itd. każdy kolejny miesiąc


 

Ø No to został nam RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 

I tu mamy nasz wyjątek. Rok składkowy równa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od stycznia do grudnia 2022 r.

Dlatego w ryczałcie liczymy od razu od stycznia.

Mamy 3 stopnie, grupy jak kto woli to nazwać przychodu. Wyliczenia różnią się od pozostałych form opodatkowania, tu bierzemy do wyliczenia składki przychód narastająco.

 

I stopień nasz przychód wyniósł do 60 000 zł np. 59 000 zł

60% z 6 221,04 zł = 3 732,62 zł x 9% = 335,94 zł. Skąd kwota 6221.04 zł, otóż jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku i wynosi ona 6 221,04 zł w I stopniu bierzemy do wyliczeń 60% z niej i dopiero 9%

 

II stopień – jak przychód mamy od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% z 6 221,04 zł = 6 221,04 zł x 9% = 559,89 zł

 

III stopień , nasz przychód jest pow. 300 000 zł, tu liczymy 180% z 6 221,04 zł = 11 197,87 zł x 9% = 1 007,81 zł

 

Luty

Wyliczenia dokładnie takie same, ale pamiętaj przychód narastająco.

Nasz przychód wyniósł do 60 000 zł np. 9 000 zł – 60% z 6 221,04 zł = 3 732,62 zł x 9% = 335,94 zł

Przychód od 60 000 zł do 300 000 zł np. 62 000 zł – 100% z 6 221,04 zł = 6 221,04 zł x 9% = 559,89 zł

Przychód pow. 300 000 zł np. 310 000 zł – 180% z 6 221,04 zł = 11 197,87 zł x 9% = 1 007,81 zł

 

I tak kolejne miesiące

——————————————————

Nasz „kochany” ZUS chcąc usprawnić nam proces liczenia udostępnił na swojej stronie. Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Pamiętajmy tylko że jak to bywa często z serwerami, mogą być przeciążone i wtedy przyda nam się znajomość ręcznego wyliczenia składki. ZUS nawet przy awarii systemu nie podaruje terminowej i w prawidłowej kwocie składki.

 

WAŻNE ! O tym należy pamiętać !

Składki zdrowotnej nie odliczymy już od podatku dochodowego.

Deklaracje DRA składamy co miesiąc metoda „KLON” deklaracji w 2022 roku nie istnieje.

Zmienione są terminy składania i płatności z 10 i 15- dnia na 20-ty dzień każdego miesiąca. Spółki nie miały  tyle  szczęścia i ich obowiązuje nadal termin do 15-tego dnia miesiąca.

Istnieje możliwość płacenia składki zdrowotnej metodą nazywaną uproszczoną. Musimy jednak spełnić pewien warunek, działalność gospodarcza i podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu musiało trwać przez cały poprzedni rok kalendarzowy.
Co oznacza iż z takiej formy uproszczonej nie mogą skorzystać osoby, które zawiesiły działalność choćby na miesiąc lub rozpoczęły działalność w 2021 roku.

 

Do wyliczenia składki zdrowotnej bierzemy kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu).
Należy tylko dobrze przemyśleć czy aby na pewno nam się to opłaca. Bo może będzie łatwiej w ciągu roku,ale może się okazać że w rozliczeniu rocznym może być płacz bo dopłata do zdrowotnego będzie boleć.

 

Gdy w rozliczeniu rocznym wyjdzie nam nadpłata w składce zdrowotnej, mamy tylko 1 miesiąc (licząc od terminu który upływa na złożenie rozliczenia rocznego) na złożenie WNIOSKU o zwrot nadpłaty.
Inaczej nadpłata przepada, ku zadowoleniu ZUS.

Jeżeli ZUS zwróci kwotę nadpłaty składek, dokonane rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek będzie uznane za ostateczne.
Zwrot nastąpi na konto bankowe nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu do złożenia zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L.

W przypadku starty z działalności, zdrowotną płacimy licząc 9% od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 01.01.2022r. czyli od 3010 zł.

Gdy liniowiec złoży „zerowy” PIT-36l – art.6 ust.8, umożliwia mu to wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem.

Przy tym całym zamieszaniu nie zapomnij że do zapłaty pozostają płaci również pozostałe składki.

Jeżeli potrzebujesz pomocy księgowej w obsłudze swojej firmy
albo masz jakieś pytanie odnośnie postu ?

nowy lad